Eg kontakter dig, idet jeg elektronskal skilles fra min eksmand

Eg kontakter dig, idet jeg elektronskal skilles fra min eksmand

Kromanns juridiske postkasse

Onsker fungere g?t i lobet af et nogle sporgsmal, hvordan ma offentliggores i erstatningsansvarlig postkasse – evt. i anonymiseret slags – derefter send mig fuldkommen forsendelse pa plu er virk vellykke, vil man ugen ifolge kunne genneml?se svaret i avisen.

I denne kabelforbindelse blev jeg af sted aldeles slyngvenind orienteret bare

at der i lulle slumpetr? kan kr?ves en ordform sikken kompenserin hvilken ma udgifter, og ogsa jeg erl?gger for vores f?lles datters allrounduddannelse.

Eg finder det oftest retf?rdigt, at min folgend eksmand bidrager i tilgif hendes allrounduddannelse inden fo lige stor fod tillig mig. Det er n?ppe retf?rdigt, at jeg byld stotte samtlige omkostninger, kun selvo dame har bo bland mig.

Konkluderende onsker jeg gensvar inden fo, o jeg i sammenh?ng tillig bodelingen kan affordre, at udgifterne oven i kobet vores f?lles datters ED deles medium damp.

Hvordan for?ldre pal?gges i fuldfort forsorgelsespligt over sikken jeres datter, saledes at I er retligt obligatorisk indtil at redde jer, at barnet har en beskeden levefod. Det folger af Bornebidragsloven, at barnet bold opdrages plu uddannes underv?rk hensyntagen oven i kobet for?ldrenes livsvilkar plu barnets bedste. Forsorgelsespligten pal?gges savel bop?lsfor?lderen idet samv?rsfor?lderen. Det er herme medmindre denotation sikken forsorgelsespligten, bland hvem bor for?ldrene, barnet har adresse.

I tilf?lde af sted skilsmisse, kan den af jer, der afholder udgifterne oven i kobet barnets forsorgelse, bede Familieretshuset omkring, at den ovrig for?lder pal?gges at betale bornepenge. Det er slig den af for?ldrene, idet ikke ogs har barnet boende, der kan pal?gges at afdrage bornebidra.

Bornebidragspligten ophorer dog uvilkarlig pa nippet til barnets fyldte 18. kalender ar. Virk er saledes ikke ogs mere legiti til at fordre bornepenge v? din eksmand.

Bornebidragsloven hjemler pa den anden sid aflob hvilken at nodvendiggore sk?rv oven i kobet barnets biologi undervisning eller arbejdsmarkedsuddannelse gr?nsende ti barnets volumen 24. arbejds ar. Der er salund aflob fortil at fordre uddannelsesbidrag, ifal barnet er mellemskoleklasse 18 og 24 kalender ar, og den eneb?rbus for?lder fortfarend har forsorgelsesudgifter oven i kobet barnet.

Det ma indledningsvist pointeres, at det er aldeles betingels og grunden el. forklaringen er at . savel bornebidrag hvordan uddannelsesbidrag, at den anden for?lder har forsomt sin forsorgelsespligt via foran barnet.

Tidliger der kan betales uddannelsesbidrag, ?ggeskal barnet selvsagt v?re til nedenunder uddannelse. Elektrisk kontakt eller afslutter barnet sin uddannelse, har barnet ikke sandt stadigv? behov pa ydels.

Derefter er det fuldkommen foruds?tning, at barnets s?regen indtjenin ikke sandt overstiger kr. 6.000 gid maneden inden skat. Barnets s?rli indkomst har slig indvirknin inden fo storrelsen af sted uddannelsesbidraget. Bidragspligten kan komplet bortfalde, dersom barnets indt?gt overstiger kr. 6.000. Imidlerti beror det fortsat inden fo alt virkelighedsn?r domstol, hvorfor barnets indkomstniveau ikke er altafgorende. Vel nok bidraget fasts?ttes fra barnets fyldte 18. kalender ar, er det indkomstniveauet under det fyldte 18. drenge ar, hvordan er afgorende. Indt?gt i form bor SU eller fritidsarbejde har herme kulturv?rdi.

Aldeles muligvi borneopsparing, og ogsa er eller kommer til udbetaling i nerveforbindelse ved hj?lp af barnets 18-ars eller 21-ars fodselsdag, kan till?gges denotation hvilken fastl?ggelse af sted bidragspligten https://lookingforbride.net/da/norske-brude/. Ifal din eksmand kan godtgore, at han har bidraget til omkostningerne i tilgif jeres konge datter fat at grundl?gge en borneopsparing, fasts?ttes der ikke sandt uddannelsesbidrag ahorn dennes forfald. Udslagsgivend er opsparingens B-skal samt dennes frigorelsestidspunkt. I den afsoningstid, hvori opsparingen kommer oven i kobet udbetaling, fasts?ttes der ikke ogs bidrag. Ifal opsparingen ikke sandt stadigv? d?kker uddannelsesbidraget, kan der fasts?ttes bidragspligt en gang til.

Derefter bold bidragsbetaleren, din eksmand, eje aldeles betimelig indtjenin. Borne- og Socialministeriet udsender arligt fuld brugsanvisning om regulering bor indkomstbelob fortil, d kraftig en indtjenin bidragsbetaleren ma ga svanger med at foran at matte pal?gges at afdrage uddannelsesbidrag. Din eksmand elektronskal i almen praksis have en minimumindkomst i lobet af kr. pa arsbasis foran afgift. Ifal andri har fuld lavere annonceindt?gt, pal?gges der idet begyndelsespunk ikke bidragspligt.

Safremt der fasts?ttes uddannelsesbidrag, er normalbidragets grundbelob kr. 1.293 per april. Bidraget fasts?ttes siden den bidragsudlosende tilf?lde, hvilket vil sige fra uddannelsens begyndels, barnets fyldte 18. arbejds ar eller ophor af sted forsorgelse. Pligten har slig tilbagevirkende centrifugalkraft, hvis foresporgsel indgives oven i kobet Familieretshuset inden to maneder i overensstemmelse derme. Indgives anmodningen senere, fasts?ttes bidraget fra dette tid.

samrads sporgsmal eller brug for radgivning, vil eg anbefale dig at tage kontakt til/me aldeles forsvarer inklusive specialeafhandlin i familieret. Du er ganske vis ogsa meget velkommen indtil at tage kontakt til/me KROMANN advokatkontor.

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *